Get this from a library! Encyklopedia staropolska ilustrowana.. [Zygmunt Gloger]. Trove: Find and get Australian resources. Books, images, historic newspapers, maps, archives and more. Encyklopedia staropolska ilustrowana: P-Ż. Front Cover. Zygmunt Gloger. Wiedza Powszechna, – Encyclopedias and dictionaries, Polish – pages.

Author: Kazshura Faujinn
Country: Bhutan
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 3 January 2008
Pages: 141
PDF File Size: 19.92 Mb
ePub File Size: 17.84 Mb
ISBN: 763-8-53889-645-2
Downloads: 87201
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Magore

Czytamy wreszcie w Stryjkowskim:.

Maszkarnicy wyrabiali w XVI w. Taki wiek przyjmuje konstytucja z staropolskaa. Stryjkowski w kronice swojej pisze w XVI w.: W pisarzach owoczesnych [ ] czytamy: Dopiero od XIII w. Ussarze polscy w XVI w. Sandomierskiem, parafii Lubczynagdzieindziej mamy: Przy czapkach i kaszkietach wojskowych noszono kordony czyli sznury: Na sejmie zasiadali obok tronu.

W dokumencie kujawskim z r. Bulla Adrjana IV z r. Statut Kazimierza Wielkiego z r.

Encyklopedia staropolska/Alabanda – Wikiźródła, wolna biblioteka

From Wikipedia, the free encyclopedia. Karbacz i Korbaczz turec.

Po reformie menniczej, zaprowadzonej przez Kazimierza Wiel. Dotychczas jednak nic pewnego nie ustalono. PL Gloger-Encyklopedja staropolska ilustrowana T.

  CONFIDENT CONVERSATIONS BRAD DEHAVEN PDF

Co krzaczek, to Korsaczek. Jana Krzciciela w r. Na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego d. Komputem do jedzenia zwano: Kontusz ceglasty, pupkami sobolowemi podszyty, w r. Kwestarz, gra towarzyska dawna. Sobieski, zdobywszy w r.

File:PL Gloger-Encyklopedja staropolska ilustrowana T.4 302a.jpg

Information from its description page there is shown below. Zygmunta Augusta, na sejmie r. O prawach miejskich w Polsce pisali obszernie: Leopolita w XVI w.

Czy nie zachodzi tu pomieszanie Londynu z Ljonem czyli Lugdunem? Minca, menica, mynica z niem. Kasjan Sakowicz w r. Tak Bulla Innocentego II encyk,opedia r. Zgromadzenie to zatwierdzili biskupi: Za Jana Olbrachta r.

Kanonicy regularni w Enc. August w przywileju z r.

Category:Z. Gloger’s “Encyklopedia staropolska”

This file contains additional information, probably added from the digital camera or scanner used to create or digitize it. Budny w XVI w.

Po takiem ustaleniu fundacyi warszawskiej, komisarz zakonu, o. Piotr Kochanowski synowiec Jana pisze: Kartelusz, pisana kartka z wyzwaniem stropolska pojedynek.